Indonesia

The fastest sinking city in the world

Published in South China Morning Post April 2020

The sustainable plastics

Published in Mongabay March 2020

Tjejerna som utmanar islam på scen

Publicerad i Amnesty Danmark februari 2020

Bali tackling plastic issue

Published in Mongabay February 2020

Bonding with Jakarta

Published in Skylife January 2020

Här odlas den nya plasten

Publicerad i GP december 2019

Staden som sjunker snabbast i världen

Publicerad i GöteborgsPosten december 2019

Balis kamp mot plasten

Publicerad i Extrakt december 2019

Tigerspaning på Sumatra

Publicerad i Dagens Nyheter januari 2014

Piraternas återkomst

Publicerad i Svenska Dagbladet januari 2014

Banda Islands – bortom alla turiststråk

Publicerad i RES december 2013

Indonesiens gröna guld

Publicerad i Dagens Arbete 8/2013

Piraternas paradis

Publicerad i Café september 2013

Sumatratigerns sista chans

Publicerad i Frihet maj 2013