South Korea

I robotarnas hemland

Publicerad i Prosa-bladet #10/2018

Lärarnas missnöje med Sydkoreas elitskolor

Publicerad i Skolvärlden #8/ 2018

Our friends electric

Published in South China Morning Post October 2018

South Korea’s plans to replant the North

Published in South China Morning Post September 2018

Landet där robotarna tar över

Publicerad i Svenska Dagbladet augusti 2018

Elitskolornas baksida

Publicerad i Svenska Dagbladet augusti 2018

Vad innebär fred på Koreahalvön?

Publicerad i Hufvudstadsbladet juli 2018

Grön återförening

Publicerad i ETC juli 2018