"Vi stannat här tills vi får tillbaka vårt hus"

Publicerad i ETC 2010

PDF

Jerusalem och Ramallah – två städer på olika sidor av muren

Publicerad i SvD Resor November 2010

PDF